کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1384
به انداز پر زده های زیر ناف از دست تو می آید خوشش مو

خود را به کشت ی ها دادن به چار سو دلیل است

به عمارت پایین آویز گرفتن  و در دادن هر چه با ایستادی      
آورد از حلقوم تو می آید باد از نایژه      من را چطو خواستن بداری به گرفت لب     دم شن ریزی همی وقتِ پایین

صحبت را اساسی است

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد