کشمیری ساجده
آرشیو
چهارشنبه 13 مهر‌ماه سال 1384
در زودیدر زودی به من (کشمیری ساجده ) تشر می آید

به اسم
از بس که شد به پشت افتاد  

افتاده از اسم شدن به در حوالی بابل دردش گرفت
از هفت ماهه ای لزج
با جفت زیر پیکره ی خدای به ترکیب عاج
شکلی آورد پشت داده به بندر
خالی از نشیمن گاههای وارداتیتعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد