کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1384
هو هو هو سوفریندو دل آمون

یوسوف چاه       یوسوف چاه

زن عزیزی باشم پا به بند      هم هم همو رو به خور

از ریزش گوشه دهانت    تا در پوسته شده سر انگشتانت

بر حوتی سفید سوار   بکش از باله هایم دست

در پهنه ی سرخ آلو گلم تا آرنج به رنجانم و نرو از جانم

از بادهای میانی      امیالم صبح داده رو به راه احتمال ترنج خوری  


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد