کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1384
دینگ اکنت دینگو اکنت

پس داری مریض میشی

با استعدادی که داشتم  ها

دارد من بفرستد به دور شد از خودش

تعلل ایجاد شده به وخامت دور بردی که دارد است

رسیدی تماس به گیر

باشد  

به سمت رفتن رفتم

دست تکان می دهد و شکل تماس با دست به صورت می آورد که به گیر

اوکی دادم

اتومبیل کنده شد و چیزی از دو طرف تماس های مکرر پوسته پوسته در افتاد

 

    

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203294


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد