کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1385
نشسته ی منو در شانه بو در دادنی

نشست مستقل شاعران ایران اردی بهشت 85

هم زمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و مطبوعات تهران

 

از خوانش شعر شروع داد دیدن ها و اسم ها ی که با شنیدن شکل می شد

در قبلن از رفتن چیز های که ذهن به تصویر داشت دست نگرفت آدم های چسپنده و وا گرفته قایم و رو از فاصله نوک زدن ها جمع بندی خوبی برای جمع کردن تصور ها و شکل داد و رفتار را برای کلمه و رفتار آماده می داد

تا به جا های که به گوش شنیدن توانستم به کشم کار ها خوانده در جمع به وصل خواسته گی ام نیامد و در جدی خواست شده ی افراد نبود

در جمع بعدی این که دور هم شدن از دورا دوری شاعران نات بد سال به سال اتفاق کند دیدن و ...

دیدنی کردن

بابا چاهی صالحی سید علی آقا جانی عزیزی پویا قنبر علی نی ستانی آب تین شکوری حامد عزیز هاشمی احسان و عرفان فاطمه گودرزی شاعر نه آن بازی گر تنگستانی علی سرشکی ناهید عزیز مریم مسیح آموخته ی علی معمار داریوش رضوی حامد مرتجا خاجات و خیلی خیلی دیگر ها روشن شد دودی چشم ما در ته ران که در حواشی نشست ها کردیم شنیده ها دیدیم و کشفی یاتی از رخ ماه بهشتی پدی دار گشت و گشتیدیم کتابک اتی در کوله ی خرید افتاد که دو رمانش خوش دارم از خریدقهرمانان و گور های ارنستو ساباتو + دگرگونی میشل بوتور 

 

book     

   


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد