کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1385
نصف عمومی ات را گذاشته ای پر از شاخ و برگ پشت قدرت ابر ها

در فقط روز خاب کرده ام  چه می ترسی

ادامه هم نه داشت

جای یک عکس دارد روی درخت با نارنجی تن به پوشیده دور می بی ند هی چی پیدا از نای حرف آمد دوری دست سایه چشم گرفته نزدیک تر بیا باد در گوشم زیر از پای من برو آب    


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد