کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 2 مهر‌ماه سال 1385
جایی روی زمین هست وا پس گرا از برای برادر تروریستم

aviz az har chi

زمین از کجای مرده ات  پر از لرز تن تو

هر روز به روز می شود    

جا به جای سر و تشت از تنت

آید است در وقت های خوش سر از دیوار زدن به جن خابی ده از شکاف    

رها کن پوسته

به خاهر مادری کلمه

جا از به جایت جایی است جایم دهد جوان از جاداری  جان به گیر    

چنان که چار چوبی چنار     هیچ نه داند     

چکانی دنی چون تپانچه    چار سو ها را چاره نمی تواند چار تا کند از بی چاره گی

هر چه گاز می زند سیب می شود حلق

 با تمام بوی تن مانده ی عصر   

نمی آید هیچ در برابری

میله های ثابت

چی خاب می بی نی      تنک ام     من اکم

از تنگی می بی ند     خاب قد بلندی را  

ریش  گذاشته  شیرین از انبوه پیری دست ها

زود به رس

هوا برسد به رسانی دن مولوکول های دی اک سید شده

از چرخ هوا

جا دارد دستگاه تنفسی به کشد هر چه مانده تن ته دره 

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203294


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد