کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 15 مهر‌ماه سال 1385
به شر از یت یتا نی دانی همی دان که نه به دانی

ماه از دوری چارده قرص بالا انداخته

به نشان دادنی فاصله ی سر انگشت اشاره

از دست راست تا دماغ

یک بندر است شلوغ از فهم

ایضن

پناه بر چاهی که بر مبنای بالا دادن قورت 

 شبی را از آویزان درد دارد


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد