کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1385
و هو تا رسید کراچی بندر و کو تا برسد بندرعباس
بیست و چار ساعت هفت تا هفت شام
از لاهور تا کراچی ریل به گوش همی خاند
تن من تن من تنمی
من من من من منمی هوووو فووووووو
خبر سر گوشی
حق سکوت عجیبی است عشق که به درد ام می دهد لوتعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد