کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1385
تیکه تیکه ها م در هانزا

بی چاره گی تو ام ملال انگیز

با انگیزه ای درست از حسابی در

مدار 75 درجه چرخش زمین

و آرامی گیره های مضاف الیه

 

نقش قانونی جر می زند در بعدی پیدایش

به رس

به چگالی روح بز و در صدی اضافه برا خاندان ال و بل

لندن هنوز دور است

با پرواز بعدی

 

در من مرد و با مرده اش خابی دم و دم نیاورد

در بستری خاموش

بار دار شده

به تعداد شکم های عالم

  

وا خدای رگ برگ ها و جا به جایی سرد هوا

تنگ شده گدازه های از هر چه یاد امی بالا آمد

دراز سمت قبله

نمی زند ضربه به رگی دراز پی چی ده از ساق

دقیقن دو تا گوش داشت

پرده دار

و مو هم چنان می روید از همه جا

   


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد