کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1385
به اعتقاد پای در حمامی

از اعتقاد پایین تر پنجره شب است

بی از هر چه هنگام از برابری نوکی

 سه شنبه ی کلاغ می رسد

بی سیاهی چشم

چمن پا می گیرد از روی هر چه اعصاب می گذارم

زیر سرد آب دوش

می رود

و خاب دارد هر چه درشت به ترز دانه های ریزنده

سمت سوراخ

سو سک ها را کف آب می شورد

پای لیز حمام

رحم ام می شود

مشغولیت از بعد خیابان سمت سیتی سنتر ذهن گزاف اندوه سنگی است

که پایم را بر نمی دارد

آفتاب تاب برداشته

    


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد