کشمیری ساجده
آرشیو
سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1385
من واقعیت کرده ای دارم با پوست کنده شده در سه چشم در هم

 

نه باشد هم باشدی دارد دار دار

 

می خاهم خود ام را به سوزانده باشد

و عذاب از لب به گیرد جهنم باکره
از تخم ریزی من زیاد
ها
به اورس ها به گو
باد
به چه شرطی نمی گیرد گوش همی سرخ
ب
ا افتادن از نیروی جاذبه زمین و بار قلیایی فراوان

فرو به کش  

تخلیه یک حیوان علف با خور های اضافه در خاب است که پر از کیسه ی آب دار می ترکاند

جمهوری خاموش زنی

گرسنه تر به کش مصیبت هر چه خدای خاب آلوده

خاب های شیطانی را به تر از قدیسه می بی نی تا

از مناجات زیر حمام را شبی با لخت به دوش کشانی ده   

کاشت کن

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد