کشمیری ساجده
آرشیو
سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1385
ته چار شنبه های نه سوخته پر و هر چی دود از دهان باز می دهد

شایع شد در بندر عباس به می رم      روی سطح نمک     به وقت ظهر لوار

ماسه باد و پرده ی آخر عروس

چه گونه دیگر مرغی آمد نشسته بر پشته

تا چند گونه دیگر مرغی بیاید به واسطه ی خم کرم     بر ام گیر        بنا بر برابری 

هل اتنا به هذا الدم

بوی قبرستان خفیفی گرفت

شبانه      پارچه ی سفید را می کشم از کشاله های ران

راهی است خونی گرا

 با گرایش چند نوع استخان لگن

طول عمر می دهد سه شنبه از مجاری باز و بایسته سری

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203294


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد