کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1386
همه چی روشنه مگه نه

چه قدر     قدر تخت خالی توالت سفید سفید ملافه    نه دانسته

پایه نیستی    پای داری در ایستگاه نمی رساندمان

 

 در تن هایی باز     از پشت بیمارستان      ظهر داره به شود

قفسه ها خاب اند     و سوسه ته کمد منو می گرده      بی روسری بریده پا

 

روز بر می گرده به صفحه ی گوشت آلوده به دولب خیس ناک از

چسپ اکی در لبه ی شب

باد از هر چی به گی از دنباله       تا خیابان رو از کاغذ به پرونه  

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد