کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 24 تیر‌ماه سال 1386
شب به ته شلوار رسیده

به تعداد مورچه های شمار ش شده سر به زمین داخل برده ام

با رعایت اسل و اضافات رو در روی جبهه ای سنگین

تبر ات را مهیا کن

 morrrrrrrrrrrrrrrrrr


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد