کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1386
از برای آرسو روز به روز امی می به شود

 

 23 تا جمهوری بسته ام تک نفره

بی انجام  ریزنده ی درد

تجمع ابر است بر سر بندر

هی چی با همه چی من هم رهی نمی دهد

توی آرام نشسته ی من و سنگ        پر نمی شود پرنده   

باد بر ابر می خورد .

 

 

24 هم این که 

 رخت های خاب نه دیده مست اند

در ماهی یت جاذبه و تبادل دو تنی بخار کرده  

واقعیت کرده ای دارم با پوست کنده شده

در بازی ورق و عرق آورده

جز آن که به دیگری به گویی شب ام را نگه دار

تماس خاه با انگیزه ی سکوی ترانزیتی

هی جده هزار تایر از رد شدن ام سیر مسیر نمی شود .

 

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد