کشمیری ساجده
آرشیو
جمعه 9 شهریور‌ماه سال 1386
عمومن اشتراک عظیمی است توالت

34- لندن را همی هم شایع افتاد نه میرم

روی پل آب ردام گیر   

مرده ی گوش ماهی در قاطی ایجاد ماسه سفید

می پی چاند در مدام

نیمه ی ظهر است      در لا درخت

کار دیگری هم دارد

قضیه را از هنگامی به وقتی شکم می رسد به نهم به ترس

زیر تر کمر گیر با درشت دانه تسبیح

میل به کشش باریک

ملاحظه ی افرادی است در مسیر دراز به هنگامِ

بست های خابی ده

دیوار کوچه ی تنگ توان چار پایی را می کشد به صدا

و حرامی روزی دیگر

تشت بزرگی آب داده شده  .

    


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد