کشمیری ساجده
آرشیو
سه‌شنبه 3 مهر‌ماه سال 1386
بر کلمات ام می خاند

از برای آرسو باشد

کلمات را در بعد از منی شکل می دهد یعنی رسانیدن خود به خودی کلماتی که در بعد گرفتار می شوند و وادار اند از ذهن او در چند و چند باره و بر می گردند آرسویی که از کنگره ی ۸۲ فکر می کنم صدای من را برد و نوشت و صدای او را می شنوم و یکی از کم کسان من است که کلمه را من را دارد و وقت ام می دهد به خوب شنیدن و حرف کردن

 

امکان را تو بر آورده کن

مجادله را تو بر انگیز

دو چاره گی را تو به بین   ازلای پوست پیازی ام

مترسد قیافه ی چار باری

از من مترادف ام به زدی بیرون

رها با ورد

انا انت فی قابوس و به بوس ام بیش از این که شیار های بر نه جسته

در مورد

به موجب شب افول کنند

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد