کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 5 آبان‌ماه سال 1386
زود به زودی زودشبی فراز ناک از لب

زودی یکی شبی به فرایت می رسد     اسف با ناک اضافه     دی میان ناف تو خالی

انگشت به بر      وقتی ماه را می بی نی         کجای سر من است

نشسته امن در چشم گرد      به گرد

خلق تو ام     عدم از من پی می ریزد

این نه شکل شگرف زمین است

به گرد

شکل بایسته ی خاک ام جمع آوری شده     در گرد حرامیت فرضی 

فقط فرض نیست    دایره ام       بر

لب های تو کلفت و نازک تف و فراوانی شب 

به رس ام

در من قاطی    که می شوی     چشم گرفته   تویی   نمی گیرام تویی

چرخه ی آخر یدی        روی پوست نازک گردن این دندان یخی را به رعشه رها می اندازد

تا پای شصت اک

سر که به کشی دیدنی است    تنیده ی     یکی تنی رها نمی کند

رها نمی کند       رها نمی است از دهنی تنی

به وال ام گم بی افت ام در سیاهی ها

هی ها ماتیک خورده ی گردن ات حرف از منی می زند در قالبی درشت تر

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد