کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1387
۶۰ به سه روز رسیده نمی بی نم که کور ام

 

 

خاک بزند از ته مورچه های من خورنده

 

زمین دایر است

 

مرتب بر هوای سرد تر که در جریان دست هایم چپ

 

 شده

 

حیات سوم شخصی که خوب می تواند به خندد

 

از جنس اش لذت به دهد

 

به توالت به نشیند

 

و خاب را خوراک را تشخیس را می تواند .

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد