کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1387
سی و هشت تا هشتا

قصد  دوم خاهی بود در اول     زیر لب های آب خاه

افتاده کرده تن       به مردن در ریتم دریاچه های پر لب نمک  

با جهت ترکانده جان در دو میانه .


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد