کشمیری ساجده
آرشیو
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387
سر از رو ریخته به ما کن اد

 

28- دایره ی خمر تو از حلقه ها می در گذرد

در تخت ها مرتب که باد می زند

و اصول پا شده ی شکل گردشی در دیواره ها تو آفتاب می اندازد

با گونه ای

عصر سوار بر عابر چرخ است در سر

به تکان و ما توان

دریده ی شب از چراغ های وسط راه می رسد    در رکاب

نمی شنوم جز باد بو تو

با جهت ما سوا به ما دو راه داشته باش     گرد

دوست ات تو داشته باش

با تلخ زرد رنگی روسری می سَرَد

می دَرَد از دو بازوی تو تنگ

به گستر

فراخی به فراخ نمی رسد وادی تشک      

تیغ در کش

سر و رو ریخته کند

فکر به ما کند -

 

از مج موعه ی دوم که در زودی برس اد با نامیه 

 

قِ یِ اَ دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد