کشمیری ساجده
آرشیو
پنج‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1387
به نه انتشاری که نه می رس اد

   

 و این جوری تا پا در آورد ایم دو سه تایی از زیری ها     

 

  

شامل دردی رنجی ده  از بی نسبتی درنرمک آی لب خی سی ده به تف   غرقه کنی

سوراخ می پی چد به نوح

از سر کوهی سه رنگ سرخ  با در کشتی

پرت امی انداخت به پا بندی گنو تا زمین پیدایی  داد  در تنی لخت

جفتی که بی اندازد پای کفش

یخ زده نوک دماغی را دست گیر

دهان گیر

سر از خوشی دارد در پا  جای

ابراهیم

موسا

عیسا

محمد

مه دی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203294


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد