کشمیری ساجده
آرشیو
یکشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1384
لزومن از سرت خلوت می کند

ته عصر وقت باز نشد     از پشت خانه با چه آر تا دیو    
از سر زمینه ای فراخ شده  

گل به چینش سر بدهی     بالای چند تخته کم      لازم به صدا نی ستم  توی تاریکی   پشت گودی پنجره بیا     وسط به حیاط درخت سر آفتاب    هوای بازی با دم ش می آید    تو   توی علف   به گرد گردی  
مزین به چه ی آخر اژه     به قبل از هر چه باید   

 مال منی   بی چون تو پیراهن از دبر    بخواهی نخواهد شد       حالا تو به گرد

 به کسی نمی ماند در بین ما بگوید برگشته ای      نزدیک سر شام تاریک   

  بی هر از وقت به هوای که می افتد توپ به خانه    ا ین کله پریشان موی کوتاه   با چندی فر جرم به حد پارگی دارد  
  استراحت یک شبیه خوانی مستراح، لزومن از سرت خلوت می کند.

 


تعداد بازدیدکنندگان : 203399


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد