کشمیری ساجده
آرشیو
چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1384
هرر رری تا
هنوز به اشترایم طناب سرخ از لب کشی دی که به فهم کنی بی بوته تر از تر هوای بو گرفته یک عصر دارم بگم ادامه در نیامد بی دنباله داری شد که به خون کش داد از راستی کشاله 
هراسم    حریصی دگی      تموم بده از دو سری شد حلق و تنگ   هه نا !
    

تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد