کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1384
جهان راه به جایی نمی برد
                در دور ترین کوه ها هم
                                     می نالد گو زن
    
                                               ( راهب فوجیوارا توشینارا) ۱۲۰۵-۱۱۱۴


ناله ی گوزن نر در کوه های تهی 
                                      چنان رسا 
                                 پژواکش گویی پاسخی از گو زن ماده

                                                                    ( اتو یاکا موچی)


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد