کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 14 آذر‌ماه سال 1384
خارجی ام ارباب

خالی از اجزای داشتنی       بساط میل قهوه چی ها را بنازم        

نه زاده نژادی باختری      در وضعیت جسمی ذهن جای بویش باشد

سر پارچ      به دراز شد میز پشت بخاری

به نظر از برادری نباشد          چاک دو راه دارد   به باز گذاشتن تن

در مسافت کیلوها متر یازده     با وساطت گرایش تصور تند حرکتی زن     

  در انداز شد        شلوار نیمه پا از پایین بالا نداده      در وسط چین موها          خارجی ام           پر از خارش چربی     عهده ترا داشتن در جور جم ها     

به وضع احتمالی قرص های هر شب  نگرانی می دهد     

لاستیک ازپاره شد   تا گسست صفربسته    به روزنزدیک کشتی می آید         صدایش      زل زند در گوشم از لوچه ی خیسیده      

شبی در گردای چرخ چپ صدا کرد    آن جا برس    با خطوط دال بری       

 لا به از لاچین پایانی شکم       برای تو چاق است

به هر چه قدری بلند با میله      در فرا فکنی مقدسه         

 باکره ی گیاهی        شرف بسته      بادبانی از بارباباپاها        

 به خواست گاز کوسه بی قبل از جلبک شدن   

در نقش  اکالیپ توس       غرق با چه نمی شوم     


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد