کشمیری ساجده
آرشیو
چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1385
سی و ا تا همین جوری روز

مرده با مرده    زیر درخت آلو با لو

سر از سر کسی می کشد پتو   

من رفته

پرت از فرصت خوش به دست حالتی فجیع

باز می شود پوست

از رنگ به دانه ها     خارج

به رنگی حجیم

می زند در

جدید تر از هر نوع حرکت قیاس نه زده


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد