کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 20 آبان‌ماه سال 1385
همه چیز مرتب است و بد است

خوبه که می شاشی و حال گاوات خوبه از یکی از تو داره تازه دم در می آد طبق ماه های خنک مرتب آب به خور  


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد