کشمیری ساجده
آرشیو
دوشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1385
نه باش

به

ریخ

ته یه

ک

ل

مات

که

می

آ

ید

یدی از

د

هان

باز

هر

چه

می

ری

زد

زیر

تر

می

ر

ود

چه می روی بر من ریزآن

در خاب نمی گذارد ام همی تو 

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد