کشمیری ساجده
آرشیو
چهارشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1386
سیاه شهری که نمی رساند صدای خنده پوز اش در رد موش ها

 

باشد چونان تن ات تنی دنی تنی تنا نی دنی

من رحمت ربی جوی دنی

گرفته کرده به ول نه دادن دو به هم بازو

خاب دارد به رفته زمین        امن می افتد

در کدام فایده ی زمین صبح است      با بر پاشد در هم تن

چند روز دیگر است عظیم تا به آخر سر کمر تا خاب خدای بزرگتر

جور جالبی باشد در جهت تعقیب گره روسری

رگ سرخ ها آماده شرارت بزرگ تری پیدا شده اند امامی

تن چه می کشی از من        به بر

در اندیشه گشته گمان ام نه مان ام      در امان

برم گردان بی امان

نازل بر هم چین گریخته آه هی

 


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد