کشمیری ساجده
آرشیو
شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1386
سی صد درجه ی چسپ

تشخیس تو در من حنجره است مباح چند جور وا ترس

به دقت در لا شد

باد ام به زن در نازکای تیری بلند

سدای شاش است بلند

از سر موی تو سیا

اگرد ام من اگر گردام از در دایره بر خلاس

لب های تو ام واگشته

صاف کرده شو     

پایین به دو

تنگ خوب است که به فشار بی افتد

به درجه ی چسپ


تعداد بازدیدکنندگان : 204001


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
قه یه ا دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم
اسم از بس که شد به پشت افتاد